U bent hier: Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Download hier onze algemene voorwaarden. (3 december 2013 gedeponeerd bij K.v.K. te Enschede)

Disclaimer

Aan deze website kunnen op geen enkele wijze rechten, noch verplichtingen en of enige andere vorm van aansprakelijkheid worden ontleend. De op deze website getoonde informatie wordt door Van de Groep met voortdurende zorg en aandacht samengesteld, doch voor de juistheid, volledigheid en voortdurende actualiteit van de gegevens kan niet worden ingestaan. Van de Groep vrijwaart zich van alle eventuele ontstane misverstanden en/of procedurefouten. Van de Groep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen informatie en voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook die voortvloeit uit of enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website.

Verwijzingen naar sites die niet door Van de Groep worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Er is geen controle over de bereikbaarheid van de aangeroepen sites en er wordt geen verantwoording gedragen hiervoor, noch voor de inhoud daarvan. Hoewel Van de Groep uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan Van de Groep niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Het gebruik van links in deze website wil niet zeggen dat Van de Groep de websites als representatief en of als toereikend ziet.

Van de Groep respecteert de privacy van haar bezoekers en behandelt persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk.

Geen enkel onderdeel van deze website mag zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Van de Groep hergebruikt worden, of uitgezonden, in welke vorm dan ook.